Beställare

Det är till beställaren vi sänder alla dokument och det är den personen eller det företaget som ansvarar för betalning. För att kunna gå vidare krävs det att du först fyller i alla fält med en *.
Sedan kan du genom att klicka på en flik gå till den fliken eller med hjälp av pilarna, längst ner, gå till intilliggande sida.

Uppgifterna på denna flik återkommer även vid din nästa beställning.